Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 

Work and Travel History
Qualification
Visa Type
Apply Document
Time
Workplace
Payment method
Process
Airticket application

Download Documents


ที่มาของโครงการ Work and Travel
โครงการ Work and Travel เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เดินทางเข้ามาหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้ทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของคนอเมริกันไปพร้อมกัน อีกทั้งนักศึกษายังสามารถนำเงินที่ได้รับจากการทำงานไปใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยวหรือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อีกด้วย
สำหรับน้องๆนักศึกษาชาวไทย หรือว่านักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจะต้องทำการเลือกสถานที่ ที่นักศึกษาต้องการที่จะไปทำงาน พร้อมทั้งสถานที่พักซึ่งจะถูกจัดเตรียมไว้ให้โดย บริษัทจ๊อบส์อเมริกา
จุดมุ่งหมายของโครงการ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การวิถีการทำงานและการดำเนินชีวิตของชาวต่างชาติ และได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเงินค่าตอบแทนจากการทำงานเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ชำนาญยิ่งขึ้น
4. ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ

 


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel
1. กำลังศึกษาในชั้นระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรีหรือปริญญาโท) ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2. อายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป(ไม่จำกัดอายุ)
3. มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ Work and Travel และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี
4. มีทักษะภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด) เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้
5. ไม่เคยถูกสถานทูต Black list

**หมายเหตุ สำหรับชาวต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข แต่ต้องมิใช่ชาวต่างชาติที่ศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
** สำหรับนักศึกษา“มหาวิทยาลัยรามคำแหง”จะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปเท่านั้น

 


ชนิดของวีซ่าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel จะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทุกท่านจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (นักเรียนแลกเปลี่ยน)ซึ่งจะมีอายุ 4 เดือน ตามกฎของวีซ่าประเภทนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถูกต้องตามกฏหมายและไม่มีข้อจำกัดในเรื่องชั่วโมงการทำงานหรือว่าจำนวนงานที่สมัครเข้าทำงาน

 


เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการWork and Travel จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (สามารถกรอกใบสมัครได้ที่บริษัทจ๊อบส์อเมริกาหรือว่าสามารถกรอกใบสมัครที่หน้า website ของบริษัทได้ หรือว่า คลิกตรงนี้)
2. Passport (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้
4. ประวัติย่อ(resume) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ คลิกตรงนี้
5. หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษาภาษาอังกฤษ

 


ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ Work and Travel

สำหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรปกติสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่
5 มีนาคม – 5 กรกฏาคม ของทุกปี

สำหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรนานาชาติที่จัดการศึกษาแบบอเมริกันสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่
1 พฤษภาคม -31 สิงหาคม ของทุกปี

สำหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรนานาชาติที่จัดการศึกษาแบบไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ใน
ระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม -30 กันยายน ของทุกปี


สถานที่ทำงาน
สำหรับสถานที่ทำงานสำหรับโครงการ Work and Travel จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามงานใหม่ๆได้กับทางบริษัทจ๊อบส์อเมริกา

สำหรับตัวอย่างงาน Work and Travel กับบ.จ๊อบส์อเมริกา
รัฐ
เมือง
Host company
ตำแหน่งงาน
Wages
Florida Destin Surf Style Sales person, store management, stock person $ 7.75
    Krispy Kream Restaurant server, buzzer, and kitchen helper $ 7.75
    Big Kahuna Resort worker/ Lifeguard/pool operator $ 7.50
Hotel resort Worker, House keeping
 
  Orlando Disneyland Game and attractions host and hostess
Park service
$ 7.50
  Key Biscayne Winn-Dixie Grocery Associate - Stock and build displays $ 9.00
  Tampa  SeaWorld Resort worker
Pool Operator
$ 8.00
Texas Katy Rainforest Cafe Katy Mills Restaurant worker $ 2.13 + Tips
Wyoming Greg Bailey WY40 DBA McDonald's -McDonald's Fast Food Restaurant Worker

$ 8.00
  Thermopolis Luck Unlimited, Inc. -McDonald's Fast Food Restaurant Worker $ 8.00
Vermont Essex Junction Napoli Group North Fast Food Restaurant Worker   $ 8.00 
Alaska Fairbanks The PumphouseRestaurant Restaurant server, buzzer, and kitchen helper $ 10.00
Alabama Spanish Fort HAFEZ Corporationdba McDonald's Fast Food Restaurant Worker $ 8.00
  Gulf Shore Surf Style Retails store / Stock person $ 7.75
New York Latham Hampton Inn andSuites AlbanyAirport - Houskeeping to ensure clean and sanitary guest rooms $ 7.50
Nevada Las Vegas Ariel Us LLC

Retail sales of toys and nail art products

$8.00
California Sanfran cisco UJ Toy Sales person $ 8.00 + commission

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel
ค่าธรรมเนียมโครงการ Work and Travel บริษัท JOBS America จะจัดเก็บจำนวน 39,500 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
• ค่าธรรมเนียมโครงการ
• ค่าเอกสารการประกอบการยื่น visa ประเภท J-1 (DS-2019)
• ค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับการขอวีซ่าประเภทนักเรียนนักศึกษา (Sevis Fee)
• ค่าบริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน(Placement Fee) รวมทั้งถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานในบางกรณี
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 50,000 USD. (Insurance) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
• คู่มือสำหรับนักศึกษาพร้อมทั้งบัตรประจำตัว
• การบริการให้คำแนะนำการทำ Social Security card
• การบริการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่องค์กรต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
• การให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง

*** หมายเหตุ
• ค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับการขอวีซ่าประเภทนักเรียนนักศึกษา(Sevis Fee) ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
• การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุมีอายุไม่เกิน 4 เดือนและไม่สามารถคุ้มครองเมื่อออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
• อัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า(ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าหรือว่าวีซ่าแพคเกจ เป็นเงินจำนวน 5,500 บาท)
การประมาณการ รวมค่าใช้จ่ายขั้นต้นในการเข้าร่วมโครงการ ตั๋วเครื่องบิน และเงินติดตัวสำหรับเดินทางต่างประเทศ จำนวนเงิน 120,000 บาท

ขั้นตอนการชำระเงินกับทางบริษัท
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระเงินกับทางบริษัทจ๊อบส์อเมริกาได้โดยการโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี บริษัทจ๊อบส์อเมริกา จำกัด
หมายเลขบัญชี 967-0-031161
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

การแบ่งการชำระเงิน สามารถแบ่งการชำระเงินเป็น 3 ส่วนได้ดังต่อไปนี้

ส่วนแรก เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วผู้สมัครทำการชำระเงินส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่สอง เมื่อผู้สมัครทำการเลือกงานและสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่จากองค์กรในต่างประเทศแล้วผู้เข้าร่วมโครงการชำระเงินส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ส่วนที่สาม เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำการเซ็นต์เอกสารยืนยันงานการได้รับงานแล้ว(Job Offer) ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือรวมวีซ่าแพคเกจเป็นจำนวนเงิน 22,000 บาท

* หมายเหตุค่าธรรมเนียมโครงการส่วนแรกไม่สามารถเรียกคืนได้หากผู้เข้าร่วมโครงการทำการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
**

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการขอวีซ่า
ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าดังต่อไปนี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมเอกสารตัวจริงเท่านั้น สถานทูตจะไม่รับรองเอกสารที่เป็นสำเนา
1. ขนาด 2 x 2 นิ้ว (สองคูณสองนิ้วเท่านั้น) พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ถ่ายให้เห็นหู
2. บัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการ(ตัวจริง)
3. ทะเบียนบ้านของเข้าร่วมโครงการ(ตัวจริง)
4. ใบรับรองสถานะภาพนักศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ (อายุไม่เกิน2 เดือนนับจากวันสัมภาษณ์ VISA)
5. Transcript ของผู้เข้าร่วมโครงการ( อายุไม่เกิน2 เดือนนับจากวันสัมภาษณ์ VISA)
6. ทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย(ตัวจริง)
7. Statement ของผู้ออกค่าใช้จ่าย (สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงหรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีตราประทับรับรองจากธนาคารเท่านั้น)
8. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ปกครอง หรือหากผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์(ตัวจริง) มาแสดง / หากผู้ปกครองเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจให้นำหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย
สำหรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ เช่น DS-2019 , DS-160, ใบนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์กับทางสถานทูต,Sevis receipt ,ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ทางบริษัทจ๊อบส์อเมริกาจะเป็นผู้จัดเตรียมให

 

 

ตั๋วเครื่องบิน
ทางบริษัทจ๊อบส์อเมริกาจะมีบริการจัดหาสายการบินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทุกท่านโดยทางบริษัทจะทำหน้าที่สำรองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดวันเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยราคาตั๋วโดยสารจะขึ้นอยู่กับทางสายการบินนั้นๆ สำหรับตั๋วเครื่องบินที่น้องๆนิยมเลือกเดินทางกัน จะมีหลากหลายราคาดังต่อไปนี้

Korean Air เส้นทางบิน Bangkok – San Francisco ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 36,500 บาท
Korean Air เส้นทางบิน กรุงเทพ – Atlanta ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 49,500 บาท
สำหรับผู้ที่เลือกสายการบิน Korean Air สามารถแวะเที่ยวประเทศเกาหลีในเที่ยวบินขากลับได้

EVA Air เส้นทางบิน Bangkok – San Francisco ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 39,500 บาท
EVA Air เส้นทางบิน Bangkok – Los Angeles ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 39,500 บาท
EVA Air เส้นทางบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 45,000 บาท
สำหรับผู้ที่เลือกสายการบิน EVA Air สามารถหยุดแวะพักที่ประเทศไต้หวันได้ โดยหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการจะแวะเที่ยงประเทศไต้หวันต้องขอวีซ่าก่อนออกจากสนามบิน

Delta Airline เส้นทางบิน Bangkok – Los Angeles ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 44,500 บาท
Delta Airline เส้นทางบิน Bangkok – New York ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 53,500 บาท
Delta Airline เส้นทางบิน Bangkok – Atlanta ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 62,500 บาท
เส้นทาง Delta Airline จะบินผ่านประเทศญี่ปุ่น โดยหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการจะแวะเที่ยงประเทศญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าก่อนออกจากสนามบิน
** หมายเหตุ โปรโมชั่น Delta Airline สะสมไมล์ไป-กลับกรุงเทพอเมริกา สามารถแลกตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ญี่ปุ่นได้หนึ่งเที่ยว รายละเอียดโปรโมชั่นติดตามได้จากสายการบิน

China Airline เส้นทางบิน Bangkok – San Francisco ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 39,000 บาท
China Airline เส้นทางบิน Bangkok – Los Angeles ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 39,000 บาท
China Airline เส้นทางบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 44,500 บาท
สำหรับผู้ที่เลือกสายการบิน EVA Air สามารถหยุดแวะพักที่ประเทศไต้หวันได้ โดยหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการจะแวะเที่ยงประเทศไต้หวันต้องขอวีซ่าก่อนออกจากสนามบิน


** หมายเหตุราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นหลัก
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสายการบินได้ที่ www.bestflights.co.th


 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200