Home

About us Jobs America

what new

photo gallery

contact us

 สำหรับการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีวีซ่าอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งจะแบ่งออกได้ตามจุดประสงค์ในการขอเดินทางเข้าประเทศ ส่วนใหญ่แล้วสำหรับคนไทยจะมีการขอวีซ่าอยู่ ไม่กี่ประเภท ดังต่อไปนี้

1.     วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (B1/B2) จะเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภทนี้จะส่วนมากจะได้รับวีซ่าระยะยาว (10 ปี) ผู้ได้รับวีซ่าส่วนมากจะเข้าใจว่าการได้รับวีซ่า 10 ปีแล้วจะสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเวลา 10 ปีซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด สำหรับการเข้าประเทศในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง(Immigration) ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ที่เข้าประเทศสามารถอยู่ในประเทศภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน I-94 เท่านั้น และภายใน 10 ปีผู้เข้าประเทศไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ในระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ

2.     วีซ่านักเรียน (F-1) เป็นวีซ่าประเภทนักเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือรัฐบาล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยวีซ่าประเภทนี้จะให้เวลาที่ผู้ขออยู่ในประเทศได้สูงสุด 5 ปีหรือขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการเดินทาง(I-20) เป็นหลัก โดยวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอวีซ่าสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อการศึกษาหรืออาจจะมากกว่าหากได้รับการอนุญาติจากสถานศึกษา

3.     วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาติให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี วีซ่าประเภทนี้จะรวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS, Work and Travel, Internship และ Aupair อยู่ด้วย อีกทั้งผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงานอีกด้วย

4.     วีซ่าคู่หมั้น(K-1) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่แต่งานกับชาวอเมริกันหรือว่ากำลังจะแต่งงานกับชาวอเมริกัน ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแต่งงานหรือว่าเยี่ยมญาติ โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถเปลี่ยนเป็น Green card ได้ภายหลัง และสามารถร้องขอเพื่อนำบุตร/ธิดาเพื่อเข้าประเทศได้อีกด้วย

สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่สามารถยื่นขอได้จะมีดังต่อไปนี้

Purpose of Travel to U.S. and Nonimmigrant Visas

Visa Type

Required: Before Applying for Visa*

Athletes, amateur & professional (compete for prize money only)

B-1

(NA)

Au pairs (exchange visitor)

---J---

SEVIS

Australian professional specialty

E-3

DOL

Border Crossing Card: Mexico

BCC

(NA)

Business visitors

B-1

(NA)

Crewmembers

---D---

(NA)

Diplomats and foreign government officials

---A---

(NA)

Domestic employees or nanny -must be accompanying a foreign national employer

  B-1

(NA)

Employees of a designated international organization, and NATO

  G1-G5, NATO

(NA)

Exchange visitors

---J---

SEVIS

Foreign military personnel stationed in the U.S.

A-2
NATO1-6

(NA)

Foreign nationals with extraordinary ability in Sciences, Arts, Education, Business or Athletics

---O---

USCIS

Free Trade Agreement (FTA) Professionals: Chile, Singapore

H-1B1 -Chile
H-1B1 -Singapore

DOL

International cultural exchange visitors

---Q---

USCIS

Intra-company transferees

---L---

USCIS

Medical treatment, visitors for

B-2

(NA)

Media, journalists

---I---

(NA)

NAFTA professional workers: Mexico, Canada

TN/TD

(NA)

Performing athletes, artists, entertainers

---P---

USCIS

Physician

J , H-1B

SEVIS

Professor, scholar, teacher (exchange visitor)

---J---

SEVIS

Religious workers

---R---

(USCIS)

Specialty occupations in fields requiring highly specialized knowledge

H-1B

DOL then USCIS

Students: academic, vocational

F, M

SEVIS

Temporary agricultural workers

H-2A

DOL then USCIS

Temporary workers performing other services or labor of a temporary or seasonal nature.

H-2B

DOL then USCIS

Tourism, vacation, pleasure visitors

B-2

(NA)

Training in a program not primarily for employment

H-3

USCIS

Treaty traders/treaty investors

---E---

(NA)

Transiting the United States

---C---

(NA)

Victims of Human Trafficking

---T---

USCIS**

Visa Renewals - Available in the U.S.

 

(NA)

*What the abbreviations (above) mean:
Before applying for a visa at a U.S. Embassy abroad the following is required:

·         DOL = The U.S. employer must obtain foreign labor certification from the U.S. Department of Labor, prior to filing a petition with USCIS.

·         USCIS = DHS, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) must approve a Form I-129 petition, filed by the U.S. employer. ** A T-1 applicant must have USCIS approval of a Form I-914 application before a family member can apply for a visa.

·         SEVIS = Program approval entered in the Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS)

·         (NA) = Not Applicable - Means that additional approval by other government agencies is not required prior to applying for a visa at the U.S. Embassy abroad.

Notes:

·         Canadian NAFTA Professional workers- Visa not required, apply to CBP at border port-of-entry.

·         K visas are for the purpose of marrying a U.S. citizen and immigrating or joining a U.S. citizen spouse in the United States while awaiting USCIS approval of Form I-130 for immigrant status. Visit the immigrant visa section of this website for K-1 and K-3 visa information .

 

 

            Work and travel program

บริการคืนภาษี

การเตรียมตัวขอวีซ่า

Taxback

            Internship program

จัดเตรียมเอกสารวีซ่า

การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า

New Zealand centre

            H2B program

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

การกรอก immigration form

Bestflights

            Dubai program

จองตั๋วเครื่องบิน

ชนิดวีซ่า

จองโรงแรม

วีซ่าประเทศอังกฤษ
 

วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศอื่นๆ

 

Description: Description: Description: C:\Documents and Settings\JOBS AMERICA\Desktop\Jobs America New Web\front_down.gif

® Copy Right by Jobs America Co.Ltd. 119/101 Highland View Place Suthep Muang Chiangmai 50200